Cyril a Metod Apoštoli Slovanov

PRAVDIVÝ PRÍBEH ZRODU NAŠEJ KULTÚRY. Príbeh kresťanskej, kultúrnej i politickej misie solúnskych bratov Cyrila a Metoda a zároveň oboznamuje diváka s počiatkami šírenia kresťanstva v našich krajinách v rokoch 826 – 885.