Športová televízia
Športová televízia

Kruté radosti

Komorný príbeh zo slovenského mestečka medzivojnového obdobia 20.storočia.