Mojich sedem divov

Milan Lasica sa pýta svojho hosťa historika a spisovateľa Pavla Dvořáka čo je jeho sedem divov sveta.