Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Trezor

Z archívov Slovenskej národnej knižnice MS.
Cyklus relácií čerpajúcich zo zaujímavých archívnych materiálov Matice slovenskej. Relácia je venovaná konfliktu Slovákov s Čechmi vo veciach jazyka. Jánovi Bottovi vyšla v Čechách roku 1881 kniha Spevy Jána Bottu. , Cyklus relácií čerpajúcich zo zaujímavých archívnych materiálov Matice slovenskej. Relácia je venovaná konfliktu Slovákov s Čechmi vo veciach jazyka. Jánovi Bottovi vyšla v Čechách roku 1881 kniha Spevy Jána Bottu.