Reláciu najbližšie vysielame

Vtedy v auguste

Spomienky osobných lekárov A. Dubčeka a L. Svobodu na udalosti v roku 1968.