50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Javorová fujarka

Baladicky stvárnená autentická udalosť z čias SNP.