50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Financoval som Slovenské národné povstanie

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Príbeh guvernéra Národnej banky Slovenského štátu prof. JUDr. Imricha Karvaša.
Životopisný dokument o prof. JUDr. Imrichovi Karvašovi, guvernérovi Slovenskej národnej banky v časoch Slovenského štátu. Bol jedným z tých, ktorí zabezpečovali SNP po stránke materiálnej, za čo sa mu dostalo pramálo spoločenského uznania. Tým, že odmietol kolaborovať s nehumánnymi režimami, tak s fašizmom ako aj s komunizmom mohol aj po vojne žiť iba v trpenom ústraní.