Financoval som Slovenské národné povstanie

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár Európska tvorba
Príbeh guvernéra Národnej banky Slovenského štátu prof. JUDr. Imricha Karvaša.
Životopisný dokument o prof. JUDr. Imrichovi Karvašovi, guvernérovi Slovenskej národnej banky v časoch Slovenského štátu. Bol jedným z tých, ktorí zabezpečovali SNP po stránke materiálnej, za čo sa mu dostalo pramálo spoločenského uznania. Tým, že odmietol kolaborovať s nehumánnymi režimami, tak s fašizmom ako aj s komunizmom mohol aj po vojne žiť iba v trpenom ústraní. Film A. Ditricha je zaujímavou formálno-obsahovou freskou, ktorá pútavo odkrýva zložité záhyby doby.