Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Dlhý, Široký, Bystrozraký

Pôvodná televízna rozprávka o pomoci troch priateľov princovi a jeho láske v boji s čarami a zlobou.