Najsvätejšie Srdce Ježišovo


Slávnostná svätá omša na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z Holíča. Na úvod procesia so sochami Srdca Ježišovho a Srdca Panny Márie.

Nájdete nás na Facebooku