MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Historická panoráma

Nevhodné do 7 rokov
Dokumentárny film o živote a politickej činnosti JUDr. Jozefa Lettricha.
Dokumentárny film o diele a životných peripetiách popredného slovenskéhé politika a národohospodára profesora doktora Imricha Karvaša.