Veľkomoravské centrum Bojná (Staroslovanské kultúrne centrá)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Polohraný dokumentárny film o najnovších a unikátnych objavoch archeológov na Hradisku Valy pri obci Bojná.
Hradisko Valy v katastri obce Bojná leží v pohorí Považský Inovec, cez ktorý v minulosti viedli dôležité obchodné cesty medzi Ponitrím o Považím. Hradisko je charakteristické predovšetkým mohutným a veľmi dobre zachovaným valom dosahujúcim z vnútornej strany výšku 3-5 metrov. Z výsledkov výskumov vyplynula ako najpravdepodobnejšia doba vzniku hradiska na prelome 8. a 9. storočia. Hradiská v tejto dobe boli najväčším stavebným dielom našich predkov.Boli dôležitými hospodárskymi, náboženskými a vojenskými centrami svojich území a v prípade nepriateľských útekov slúžili ako úkryt pre okolité obyvateľstvo. Pohľad odbornej i širokej verejnosti na hradisko Valy však zmenili unikátne nálezy ktoré sa na jeho ploche v poslednej dobe podarilo objaviť. Je to súbor šiestich medených pozlátených plakiet zdobených tepaním a modelovaním, pôvodne zdobiacich drevenú schránku – pravdepodobne prenosný oltár slúžiaci zároveň i ako relikviár. Mimoriadnu historickú hodnotu majú predovšetkým krátke texty na dvoch plaketách písané latinskými písmenami ktoré sú najstarším dokladom písma v našich národných dejinách. Podľa spôsobu použitých výtvarných techník a najmä latinských písmen sa dá usudzovať ich pôvod vo sfére latinského – západného kresťanstva, čo je dokladom prítomnosti cirkevnej misie na našom území pred príchodom Sv. Cyrila a Metoda. Ďalším prekvapivým nálezom bol objav bronzového zvona charakteristického tvaru s trojitým závesným okom s celkovou výškou 21,5 cm. Vďaka týmto ho zaraďujeme k najstarším stredovekým nálezom v Európe a datujeme ho do 8.-9. storočia. Podobné zvony sa našli dosiaľ iba v Taliansku (Canino, Rím) a na severe Nemecka (Vreden, Oldenburg). Okrem zvona sa vo vnútri hradiska podarilo nájsť tri fragmenty z plášťov dvoch ďalších zvonov, ktoré mohli byť rozbité – zničené pri dobytí hradiska pohanským nepriateľom. Je pravdepodobné, že prvé zvony takisto na územie Nitrianskeho kniežatstva prinášali misionári. Prítomnosť christianizačnej misie na hradisku v Bojnej okrem toho môže dokladať aj bronzové pozlátené kovanie – spona z knižného kódexu, asi prepisu Sv. písma. I keď sa archeologickým výskumom v náročných geologických podmienkach zatiaľ nepodarilo objaviť základy kostola, na základe nálezov zvonov, častí prenosného oltára a ďalších nálezov sa dá s určitosťou v Bojnej predpokladať prítomnosť christianizačnej misie zo západoeurópskeho prostredia na území Nitrianskeho kniežatstva už pred príchodom byzantskej misie Solúnskych bratov.