Správy RTVS
Správy RTVS

V ríši kamzíka tatranského

Stretnutie s obyvateľmi Vysokých Tatier. Film Zdena Vlacha.