Služby Božie - 350. výročie narodenia Daniela Krmana

Priamy prenos služieb Božích z evanjelického a. v. kostola na Myjave.