Tak určite
Tak určite

Senior klub

O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.