História jedného dokumentu

Nevhodné do 12 rokov
Dokumentárny film o generálovi Rudolfovi Viestovi a jeho práci počas SNP.
Dokumentárny film o problematike aktívneho protifašistického odboja predstaviteľov židovskej národnosti. Je postavený na výpovediach osobností židovskej národnosti.