Priateľstvá padajúceho lístia

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Videofilm nakrútený podľa novely Etely Farkašovej. Psychologický príbeh o neľahkom hľadaní nových citových väzieb u starých a osamelých ľudí.
Videofilm podľa novely Etely Farkašovej prináša psychologicky presvedčivý a emocionálne pôsobivý príbeh starej a osamelej ženy Agáty, ktorá sa ocitá v domove dôchodcov. Neprivádza ju tam ľahostajnosť vzdialených príbuzných, ani sociálna núdza. Dôvody spočívajú v často celkom prirodzenej nemožnosti či neschopnosti strednej generácie, zaťaženej bremenom vlastných záväzkov a povinností, postarať sa o svojich príbuzných dôstojne a zabrániť pocitu, že sú v rodine na ťarchu. Možno je to alibizmus a možno úprimné presvedčenie, že starým ľuďom je lepšie v spoločnosti seberovných, s dobrou lekárskou starostlivosťou. Agáta, citlivá a nepraktická žena, bezdetná vdova, sa teda ocitá v prostredí, na ktoré nebola pripravená, v prostredí cudzích ľudí, s mnohými svojráznymi názormi i zvykmi. Je ochotná zvyknúť si i prispôsobiť sa, no to, čo ju traumatizuje, je egoizmus čudáckej spolubývajúcej, nedôvera i hrubosť, akú neobľúbená Kanasová prejavuje voči všetkým naokolo. A tak sa Agáta, túžiaca po harmonických vzťahoch a ľudskej slušnosti, usiluje preniknúť do uzavretého sveta neznámej starej ženy a získať si jej dôveru. Nie je to cesta ľahká. No Agáta čoskoro spozná, že citová väzba, ktorú takto nadviazala, sa stane aj ťaživým bremenom. Krehký príbeh o večnej túžbe po láske a priateľstve z domova dôchodcov dáva herečke Viere Strniskovej príležitosť zažiariť v dojímavom ľudskom charaktere.