Boris a Brambor
Boris a Brambor

Dejiny kresťanstva

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Dokumentárný film o počiatkoch kresťanstva na území Slovenska.
Udalosť, ktorá je stvárnená na v Ríme na Víťaznom stĺpe Marca Arélia je dokladom o prieniku kresťanstva na naše územie dávno pred misijnou činnosťou sv. Cyrila a Metoda. Od ôsmeho storočia k nám prichádzali íro-škótski mnísi, ktorí krstili našich predkov a zvestovali im Evanjelium. Svedčia o tom mnohé archeologické nálezy. Na požiadanie kniežaťa Pribinu v roku 828 salzburský biskup Adalram vysvätil v Nitre prvý kresťanský kostol na Slovensku. Na požiadanie kniežaťa Rastislava poslal cisár Michal III. v roku 863 bratov Konštantína a Metoda, aby šírili Evanjelium v reči ľudu. Tak sa staroslovenčina stala štvrtým liturgickým jazykom.