Dejiny kresťanstva (Hlas ticha)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Televízny dokument o Jankovi Silanovi.
Televízny dokument o kňazovi a básnikovi Jankovi Silanovi. Medzi najvýraznejšiu a rýdzo najvyhranenejšiu osobnosť slovenskej katolíckej moderny "domáceho exilu" nesporne patrí básnik, prozaik a prekladateľ Janko Silan, ktorého hviezda zažiarila na nebi slovenskej poézie nebývalou intenzitou najvnútornejších zápasov. On sám nevidiaci rozdával svetlo tým, ktorí tápali, blúdili a vyhľadávali si cestu k záchrane seba samých. Scenár sa vo svojej stavbe opiera o autentické výpovede básnika, publikované v našich periodikách a o autentické zvukové záznamy z obdobia najtvrdšej normalizácie. Obrazovým obohatením sú autentické filmové zábery zo života básnika.