Slávnostné služby Božie na 1. sviatok vianočný

Priamy prenos z evanjelického a. v. kostola v Skalici.