50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Tichá noc

Hudobný videoklip s Adrienou Bartošovou a Bercom Baloghom aj v posunkovej reči.