Tour de France 2022
Tour de France 2022

66 sezón

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Časozberný dokument o mestskej plavárni, ktorá ovplyvnila život multinárodnej spoločnosti v Košiciach.
Dokument, ktorý prostredníctvom zachytenia spomienky zobrazuje Mestskú plaváreň - ktorá ovplyvnila život multinárodnej spoločnosti v Košiciach. Bolo to miesto, kde sa stierali nielen národnostné, ale i majetkové rozdiely. Stará plaváreň v istom zmysle zosobnila demokraciu. Dokument bude nielen sentimentálnym obrazom starej plavárne, ale aj vlastnou výpoveďou režiséra o príslušnosti k miestu a ľuďom. Film je poskladaný z niekoľkých príbehov odohrávajúcich sa na košickej Starej plavárni v období rokov 1936 až 2002.