Na vysokej skale

Spracovanie povesti o hrade Pajštún.