10. výročie vstupu SR do EU

Diskusná relácia. Hostia: Róbert Fico a Mikuláš Dzurinda.