Tour de France 2022
Tour de France 2022

Kamene

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízna inscenácia o Antonovi Bernolákovi a jeho priateľoch, ktorí mu pomohli v roku 1790 vydať prvú gramatiku slovenského jazyka.
Pôvodná televízna inscenácia o Antonovi Bernolákovi a jeho priateľoch, ktorí mu pomohli v roku 1790 vydať prvú gramatiku slovenského jazyka, vytvorenú na základe západoslovenského nárečia.