Tour de France 2020
Tour de France 2020

Kamene

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár

Pôvodná televízna inscenácia o Antonovi Bernolákovi a jeho priateľoch, ktorí mu pomohli v roku 1790 vydať prvú gramatiku slovenského jazyka, vytvorenú na základe západoslovenského nárečia.