Najstarší zo všetkých vrabcov

Poeticky ladený príbeh Dušana Dušeka o odovzdávaní životnej sily a múdrosti z generácie na generáciu.