Boris a Brambor
Boris a Brambor

Sféry dôverné

Vianoce ľudí, ktorí ich neprežívali doma pri stole...