Horali

Televízny film nakrútený podľa rovnomennej novely Margity Figuli.