Hudobný relax

Orchester Diabolské husle so spevákmi a inštrumentalistami rôznych hudobných žánrov.