Športová televízia
Športová televízia

Za tucet pjesničiek

Stretnutie rodákov-Záhorákov pri peknej pesničke.