Športová televízia
Športová televízia

Lúčenie

Príbeh mladej ženy, ktorá je nútená prehodnotiť vzťah k mravným ideálom svojho otca.