Magická osmička

Pokus o rekonštrukciu domácich a zahraničných politických udalostí, ktoré predchádzali vzniku 1.predvojnovej ČSR.