Magická osmička

Dvojka | Utorok 27.02.2018, Kto vyhral vo februári 1948...


Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár

Okolnosti a politické udalosti, ktoré viedli k februáru 1948.

Dokumentárny film Kto vyhral vo februári 1948.... sa pokúsi objektívne zhodnotiť všetky významné momenty, ktoré viedli k dejinným obratom a zvratom nielen u nás na Slovensku, ale aj v Čechách, resp. aj v krajinách strednej a východnej Európy po skončení II.svetovej vojny. Vo filme sa pokúsili tvorcovia rozanalyzovať spoločenské a politické udalosti, ktoré vyvrcholili vo februári 1948, keď sa moci chopili komunisti a postupne krok za krokom začali "budovať" totalitný režim, nazývaný v tejto fáze tzv. ľudová demokracia. Aby divák pochopil všetky súvislosti a dôsledky nastolenia diktatúry proletariátu bude potrebný aj exkurz už do r.1944, keď hlavne predstavitelia KSS na čele s dr.Gustávom Husákom vyvíjali maximálne úsilie o to, aby v povojnovom Československu mali Slováci rovnocenné postavenie ako Česi. Tu sa zastavíme pri Košickom vládnom programe, ozrejmíme si situáciu v r.1945, hlavne otázky vysídľovania karpatských Nemcov, ale aj Maďarov - do Maďarska, resp. do pohraničných oblastí Čiech. Špecifickým problémom, či míľnikom boli voľby v r.1946. Kým na Slovensku so ziskom 60 percent vyhrala Demokratická strana, v Čechách to boli komunisti. S takýmito výsledkami Praha súhlasiť nemohla, a tak vyvíjala maximálny nátlak na predstaviteľov KSS, aby situáciu zvrátili. To sa napokon aj podarilo - vo februári 1948 opustili vládu ministri, ktorí s politickými ambíciami KSČ nechceli mať nič spoločné, na Slovensku sa v nezávideniahodnej situácii ocitli predstavitelia Demokratickej strany, ktorých slovenskí komunisti v podstate zradili. Prezident Beneš pod tlakom politických udalostí poveril zostavením novej vlády K.Gottwalda, lavína totality sa pohla. Rok 1948 bol plný premien a zvratov. Keď mali komunisti situáciu plne pod kontrolou, začínajú monsterprocesy, v prevažnej väčšine vykonštruované - proti tzv. zradcom republiky. Na Slovensku prišli prví do rany duchovní, predstavitelia DS a napokon aj skupina slovenských komunistov, ktorí dostali nálepku tzv. buržoázni nacionalisti. Medzi nich patrili dr.G.Husák, L.Novomeský, K.Šmidke, dr.Clementis a iní. Monsterprocesy vyvrcholili na prelomoch rokov 1952 a 1953.

Nájdete nás na Facebooku