Čierne ovce

Dráma zo slovenskej dediny v období kolektivizácie.