Poklady Slovenska 2002

Relácia o kultúrnych, historických, prírodných a technických unikátoch zo stredného Slovenska.