50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Povedzte ....ááááá..

Hudobno-zábavný program, čiže profil lekára a hudobného skladateľa Mudr. Ivana Vašicu.