50. výročie Studia Academica Slovaca

Jubilejný 50. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.