Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Poraimos

Dokumentárno – hudobno – poetické pásmo pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu.