Poraimos

Dokumentárno – hudobno – poetické pásmo pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu.