Poraimos


Dokumentárno – hudobno – poetické pásmo pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu.

Nájdete nás na Facebooku