Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Inzerát na sny

Krehký ale úsmevný príbeh dospievania dievčaťa v ženu cez trpkú skúsenosť prvého sklamania.