Vzkriesenie Míny

Televízna inscenácia zobrazujúca životné osudy Jána Kollára a jeho najväčšej lásky.