Medzinárodný ekumenický koncert 2015

Záznam koncertu z historickej budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave.