Ceny SOZA 2014

Galavečer spojený s odovzdávaním Cien SOZA za rok 2014.