Športová televízia
Športová televízia

Jeden deň

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Otvorený dokument s pevnými hranicami štyroch postáv a jedného dňa.
Vysoká pec Atraktívnosť prostredia, miera automatizácie a manuálnej práce dnes a v minulosti, anatómia pretvárania železnej rudy, recept na správnu oceľ, výnimočnosť priemyselnej revolúcie pre civilizáciu, vizuálna stránka horúceho železa (ocele) - kalenie, liatie a pod., fyzická náročnosť práce (porovnanie minulosť a prítomnosť), veľkosť a množstvo železa (ocele) distribuovaných do celého sveta Umenie kováča Nostalgický pohľad na minulosť, remeslo a jeho pôvab v jednoduchosti a histórii, človek+oheň+nákova+nástroj+železo, remeslo predávané z generácie na generáciu, kováčsky cech, priebeh tvarovania železa do finálneho produktu, radosti a peripetie povolania, 21.storočie a kováčska dielňa, srdce z ocele. Železnica Železná cesta s jej rôznymi prerodmi je symbolom dvadsiateho storočia. Všetko vôkol prvej etapy parných strojov bolo skonštruované prevažne zo železa. Ťažký a náročný proces obsluhy znamená špinavú prácu, ale na druhej strane radosť z pohybu, výfukov pary a pravidelného rytmu. Obrovský Golem ožíva po dlhoročných rekonštrukčných prácach aby tak ukazoval spoločnosti kus jej histórie. Mínus mína Železo nie len využívame, ale aj zneužívame na naše ciele, mína ako negatívna stránka chemického prvku Fe, vojenská jednotka zo Slovenska ako pomocník v celom svete, ľudia a moderná technika, nebezpečné povolanie - bezpečný výsledok práce, úspechy jednotky ako 100% spoľahlivosť jeden na druhého, odbornosť a tréning, ukážkové cvičenie.