MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Jeden deň

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Jeden deň o vode: Čistička vody. Plnička minerálnej vody. Pútnici za vodou. Studňa.
Divák prežije esenciu jedného deň v spoločnosti štyroch protagonistov, ktorí rozprávajú o jednom fenoméne. Ten je prirodzenou súčasťou ich života. Pohľad na svet pomenovaný cez základné javy, veci, materiály a skutočnosti. Na všetko sa dívame očami ľudí, pre ktorých sa stali tieto fenomény náplňou ich sveta. 1.Čistička vody Voda preteká obrovskými kanálmi a potrubiami do veľkej nádrže, kde sa prvýkrát filtruje hrubá špina a kal, odtiaľ čistá preteká do ďalšej nádrže kde sa prefiltruje chemicky atď. zároveň sledujeme aj odtok kam smeruje odpad. Tak, aby na konci bol jasný tento proces ako sa zo špinavej vody stane voda použiteľná a použiteľná. Vizuálna stránka by mala byť pôsobivá miestami trochu strašidelne, chladné potrubia, tmavé miestnosti, ozvena vody vo veľkých kanáloch. Okrem protagonistu, ktorý pracuje v tejto čističke budú možno zaujímaví aj náhodní respondenti z vybraného regiónu v ktorom čistička funguje – oni sú tí, ktorí odpad produkujú ale zároveň aj tí, ktorí vodu konzumujú. Vedia čím všetkým voda prechádza? 2.Plnička, komerčná minerálna voda V tejto časti by bolo najlepšie ukázať minerálny prameň od vyvretia po hotový produkt vo fľaši. Vodu najskôr odčerpajú do „tankov“ ktoré sú nastavené na istý stupeň Celzia v ktorých strávia istú dobu, voda sa odželezní, prechádza ďalšími potrubiami, pridáva sa sirup alebo potrebné chemické prísady a následne sa plní do fľaše, ktoré sa balia a odchádzajú v distribučných autách. V tejto podtéme bude lepšie ak vystupovať kompetentný človek, ktorý celý proces popíše, akoby nám potrebné informácie mal poskytnúť komentár. Ten by mohol slúžiť skôr na širšie informácie typu: koľko min. prameňov sa na Slovensku nachádza, koľko litrov ročne „vyprodukujú“... V závislosti od konkrétnej značky minerálnej vody a možností jej využitia sa bude zvažovať aj iný obrazový materiál – kúpele, minerálny prameň pre turistov... 3.Pútnici za vodou Na Záhorí, v Marianke, najstaršom pútnickom mieste na Slovensku vyviera prameň, ktorý podľa legendy vyvrel pod drevenou soškou. Ľudovo je nazývaný „svätá studňa“. Domáci ale i pútnici prichádzajú na toto miesto a niekedy si musia vystáť doslova v polhodinový rad na to aby si mohli naplniť pol litra „svätej vody“ do plastovej fľaše. Dokonca jestvujú jedinci, ktorí veria, že táto voda robí zázraky. Či už je to tak alebo inak, vo vzťahu k téme pitnej vody je táto podtéma kuriozitou, na ktorú zúčastnení nedajú dopustiť. Na druhej strane to je prírodný zdroj pitnej vody, ktorý v sebe nesie kus tajomstva. Toto tajomstvo sa v obrazovej časti môže vyjadriť radom, ktorý sa permanentne vytvára pred vyvierajúcim prameňom. Pohľad na tento zástup pripomína ľud, ktorý sa chce nechať uzdraviť. Túto atmosféru dopĺňa prostredie kde sa táto betónová studnička nachádza – údolie s krížovou cestou a so špecifickými pútnickými modlitebnými kaplnkami, toto údolie je preplnené stromami. 4. Studňa V tejto časti obrazovo vyrozprávame príbeh vzniku jednej studne, ktorá zohráva dôležitú úlohu hlavne na dedinách. V rámci tejto podtémy sa nám podarí vyrozprávať príbeh dvoch zložiek, ktoré sa na vykopaní studne podieľajú, tá prvá je vyhľadávač vody, ktorý povie kde sa voda nachádza – prútikár to usúdi na základe jeho dreveného prútiku a citlivosti jeho rúk. To ostatné je už len tvrdá práca, betónové kužele a nekonečné čakanie na moment kedy voda začne zo dna hlbokej jamy vytekať.