50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Slovenské unikáty 2000

Dokumentárna úvaha.