Slovenské unikáty 2000

Vhodné pre všetkých
Dokumentárna úvaha o čase a hodinách v našom živote.