Archív - zvoľte dátum

Hudobná skladačka

Hodinka s klasickou hudbou (vo štvrtok aj s jazzom) komentovanou zanietenými hudobnými redaktormi. Kratšie hudobné útvary, pestrosť hudobných druhov a žánrov. V jednom slede zaznieva klavírna balada, časť zo symfónie, sláčikového kvarteta či husľovej sonáty v sprievode slova M.Puškášovej, J.Klímu, T.Boroša, P.D. Ferenčíka, J.Dúbravského a J.Brisudu.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00

Hudobná skladačka

Pondelok 13.03.2017, "Hudobné hoaxy": Koncert zo skladieb autorov 20. storočia, ktoré boli vydávané za stratené diela starých klasikov.. Koncert zo skladieb Fritza Kreislera, Winfrieda Michela, Rema Giazotta a bratov Casadesusovcov, ktoré ich autori úspešne vydávali za diela Cartiera, Couperina, Albinoniho, Haydna, Händela, J. C. Bacha a Mozarta.