Archív - zvoľte dátum

Zóna faktu

Zóna faktu pod svoje krídla berie všetky diskusné relácie venované významným dejinným míľnikom a ich odbornej reflexii z pohľadu súčasnej špičkovej historickej vedy. Postupne tak poslucháčom ponúkne stretnutia s reláciami z cyklu Dejiny.sk i série z cyklu Historia Magistra Vitae. Kým Dejiny.sk znamenajú naplnenie kľúčovej rozhlasovej misie: prinášať osvetu o našej histórii v tom najrýdzejšom a najkomunikatívnejšom význame slova, Historia Magistra Vitae ponúka ešte koncentrovanejší ponor do problematiky prostredníctvom debát s renomovanými historikmi s ich spektrom názorov. Nezanedbateľným momentom je skutočnosť, že hoci je história učiteľkou života, dejinné udalosti sa touto sentenciou neriadili, keďže medzi politikmi, či aspoň poradcami politikov, málokedy bývali historici, ktorých znalosti by mohli ponúknuť najlepšie riešenie spletitých spoločenských problémov či konfliktov. Naše relácie reflektujú, analyzujú a s odstupom komentujú zásadné udalosti minulosti s ohľadom na ich podprahový odkaz pre súčasníka.
V priebehu kalendárneho roka 2018 tak poslucháčov čakajú série pod gesciou viacerých moderátorských osobností (napr. vo formáte Dejiny.sk Jozef Hajko, dvojica Peter Turčík a Robert Kotian atď.) a ucelené seriály pod značnou Historia Magistra Vitae k osmičkovým rokom 1948 a 1848:

1) Peter Turčík ponúka úvahy o východiskách, priebehu a dosahu februárových udalostí roku 1948 s presahom do totalitných 50. rokov s absenciou slobodných volieb, používaním najbrutálnejších metód stalinizmu, vrátane justičných vrážd a vytvárania koncentračných a pracovných táborov pre politických odporcov. Dôraz kladie na témy prenasledovania cirkvi, fenomény ako Akcia R,K,B, či politické monsterprocesy, upieranie práva slobodne vycestovať do zahraničia, zneužívanie prenasledovaných občanov na výkon vojenskej služby v Pomocných technických práporoch na neobmedzenú dobu, beztrestné páchanie zločinov a poskytovanie neoprávnených výhod a ochrany tým, ktorí sa na zločinoch a perzekúciách podieľali.

2) Mária Michalková pripravuje relácie o revolúcii proti polofeudálnym pomerom v Uhorsku, mapujúc vývoj od revolučného snemu v Prešporku, na ktorom Uhorský snem prijal zákony na modernizáciu, liberalizáciu a demokratizáciu krajiny a vymenoval prvú uhorskú vládu zodpovednú Snemu, cez spontánne marcové peštianske ľudové zhromaždenie na podporu revolúcie až po dopady meruôsmych rokov alebo európskych revolúcií v rokoch 1848 – 1849 všeobecne na domáci spoločenský a politický vývoj.

3. Ivica Ruttkayová pripravila desať rozhlasových portrétov ľudí , ktorí sa nám akoby stratili v čase . Sú to mená , ktoré by sme mali poznať a nepoznáme ich. Životy mužov a žien, ktorí vytvorili hodnoty, čo by mali byť aj po rokoch pre nás všetkých dôležité. Rozhlasový cyklus Stratení v čase sprítomňuje osobnosti ako sú Elena Kytková – Kovalová, Marek Frauwirth, Pavol Ličko, Františka Hrubišková, Ovidius Faust a ďalší. Sú to príbehy, ktorým po rokoch môžeme rozumieť presnejšie, pretože sa z nich stiera ideologický nános totalitných režimov, ktorý bol dlhé roky súčasťou vnímania ich fascinujúcich osudov.

Vysiela sa: nedeľa 18:00-19:00

Zóna faktu

Nedeľa 4.02.2018, Osmičky v našich dejinách - Studená vojna ako pokračovanie II. svetovej vojny