Archív - zvoľte dátum

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysiela sa: sobota: od 13:00 - 15:00 nedeľa: od 13:00 - 15:00.


Podrobnosti tu

Sobota 23.03.2019 o 13:00
Anna Bystrianska z Detvy - Piešťa,
Mária Stachová z Dovalova,
Mária Škorňová z Čerenčian,
Mária Kapustíková z Brezín,
Janka Golianová zo Žiliny,
Mária Rosíková z Čierneho Balogu - Medveďova,
manželia Mária a Jozef Úradníčkovci zo Zvolena,
Margita Šajtrochová z Banskej Bystrice - Šalkovej,
Ľubica Ďuričková zo Zvolena,
Jozef Brijak zo Šoltýsky - Dielu,
rodičia Jozef a Emília Bariakovci z Hriňovej - Snôh,
manželia Jaroslav a Anna Valachovci z Muránskej Dlhej Lúky,
Janka Uhrová z Korytárok,
Anna Mäsiarová z Dobrej Nivy,
Peter Babic z Detvy - Kostolnej,
Ondrej Vrťo,
Ľubica Baisová z Banskej Bystrice,
manželia Katarína a František Hudákovci zo Zvolena,
Juraj Bartoš z Drieňova,
Janko Zdechovan z Detvianskej Huty,
Ján Ročkár z Viníc pri Rimavskej Sobote,
František Koštial z Cinobane,
Jozef Schwarzbacher z Podbrezovej,
Pavol Bomba z Revúcej - Revúčky,
Marian Belko z Divína, Štefan Melich z Detvy - Skliarova,
Zdenka Blašková z Hrochote,
Mária Vojteková z Hriňovej - Pivničky,
Anastázia Murínová z Hnúšte - Kostolnej,
Jozef Michálek zo Slopnej.

Nedeľa 24.03.2019 o 13:00
Milan Janák zo Sliača,
Anton Krpeľan z Pastuchova,
Rudolf Kubej z Muránskej Zdychavy,
Ján Figa z Dúbravice,
Anna Kureková z Brezna,
Emília Jakálová z Banskej Bystrice,
Jozef Dvorský z Liskovej,
Jolana Segečová z Českého Brezova - Zlatna,
Július Miklóš z Tomášoviec,
Miroslav Kvačkaj z Brezna - Kiepky,
Marta Gilková z Heľpy,
Darina Matiašová z Kalinova,
Mária Záchenská z Litavy,
Marta Dirbáková z Banskej Bystrice,
Ľubica Ďuričková zo Zvolena,
Oľga Malčeková z Podrečian,
Ján Pecník z Hrochote,
Boris Tokár zo Slovenskej Ľupče,
Juraj Valentýni z Málinca,
Marian Fúdor z Hiadľa,
Ľuboslav Lehotský z Rimavskej Soboty,
Jožka Mazáková z Rašova,
Ondrík Vrťo z Detvy,
Mária Vincúrová zo Zvolena,
Margita Ballová z Očovej,
Ivan Mačuda z Poltára.

Hudobné pozdravy Banská Bystrica

Nedeľa 17.03.2019, gratulácie jubilujúcim poslucháčom