Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Streda 12.08.2015, Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. František TREBUŇA, CSc. a zástupca vedúceho Katedry aplikovanej mechaniky a mechatroniky doc. Ing. Michal Kelemen, PhD., téma : robotika a mechatronika